27 de setembro de 2008

Om livet... Sôbre a vida...


"Människan är inte gjord för att bara söka kunskap, utan också för att plöja jorden, vänta regnet, plantera vetet, skörda kornet och baka brödet."
(från boken Elva Minuter av Paulo Coelho)


"O homem não foi feito apenas para buscar o conhecimento, mas também para arar a terra, esperar pela chuva, plantar o trigo, colher o grão e assar o pão."
(do livro Onze Minutos de Paulo Coelho)

3 comentários: